KULTURNA MANIFESTACIJA VINAVEROVI DANI EVROPSKE KULTURE U ŠAPCU

„Vinaverovi dani evropske kulture u Šapcu“ osnovani su sa cilјem  oživlјavanja moderne srpske tradicije koja je bila temelјna  duhovna i poetička paradigma  stvaralačke koncepcije Stanislava Vinavera, najevropskijeg pisca srpske književnosti XX veka, samim tim i najevropskijeg Šapčanina.  Ova manifestacija će  pokrivati  sledeće oblasti: književnost, muzičku, pozorišnu, likovno-primenjenu umetnost, nauku i izdavaštvo – dakle sve ono što će na stvaralački način doprineti očuvanju i negovanju imena i dela Stanislava Vinavera, samim tim i one baštine koju je kao najvitalniju srpsku modernost branio i  koja je utemelјena na modernim evropskim i nacionalnim vrednostima.

Osnovna  namera  manifestacije zasniva  se na širenju i upoznavanju sveukupnog društva sa idejama koje je Vinaver iz evropske i svetske tradicije  inkorporirao u srpsku književno-umetničku baštinu,  čime će se doprinositi i dalјem razvoju i afirmaciji modernih vrednosti u srpskom kulturnom i umetničkom prostoru.

Manifestacija  „Vinaverovi dani evropske kulture u Šapcu“ zasnivaće se na razvijanju saradnje sa književnim i umetničkim udruženjima i organizacijama u zemlјi i inostranstvu; potom na saradnji sa nacionalnim i inostranim fakultetima, naučnim i umetničkim institutima na kojima se izučava srpska književnost, umetnost  i kultura.

Nova manifestacija u Šapcu Vinaverovi dani evropske kulture, otpočela je svoj život 2016. godine, skupom koji je održan pod geslom „Stanislav Vinaver i francuska kultura“. Tom prilikom, gost Šapca bio je Fabris Peto, ataše za saradnju i francuski jezik u Ambasadi Republike Francuske u Srbiji. Naučni skup ovim povodom organizovan je u Biblioteci šabačkoj, a u Narodnom muzeju otvorena je izložba umetničkog udruženja Lada.

Drugi put po redu, manifestacija  Vinaverovi dani evropske kulture, održana je u Šapcu 2017. godine, pod radnim nazivom ,,Stanislav Vinaver i ruska kultura”. Ove godine, svečanost je nezvanično počela u Šabačkom pozorištu, predstavom „Tvoja ruka u mojoj“ Kerola Rukamora, a po motivima A.P. Čehova. U okviru manifestacije Šapčanima su prikazana i umetnička dela Petra Lubarde, izložena u Narodnom muzeju u Šapcu pozajmlјena iz kolekcije Kuće legata Beograd. Nezaobilazno, naučni skup na pomenutu temu, organizovan je u Biblioteci šabačkoj. Drugi po redu Vinaverovi dani evropske kulture zatvoreni su koncertom umetničke muzike, u rekonstruisanom objektu Muzeja šabačkih Jevreja. Na koncertu su nastupale prvakinje Beogradske opere, Nataša Jović Trivić i Svetlana Lovčević, uz pratnju pijaniste Milivoja Velјića, a u duhu ruske kulture repertoar koncerta su činila dela ruskih kompozitora.

Nažalost, iz organizaciono tehničkih razloga, 2018. godine,  Vinaverovi dani evropske kulture u Šapcu nisu realizovani.

Okosnicu manifestacije koja je održana 2019. godine, činio je trodnevni naučni skup „Stanislav Vinaver u/o srpskoj književnosti, umetnosti i kulturi“, organizovan pod rukovodstvom Gojka Tešića. Radni naziv manifestacije bio je ,,Videlo sveta”,  prema jednom od najvažnijih stvaralačkih projekata Stanislava Vinavera. Brojni prateći programi upotpunili su treći po redu skup organiozovan u čast Stanislava Vinavera. Osim naučnog skupa u Biblioteci, Narodni muzej u Šapcu organizovao je  radionice stripa i sito-štampe, tematski posvećene novim viđenjima Stanislava Vinavera. U Narodnom muzeju nastupa je i di-džej Bob, a u Muzeju šabačkih Jevreja večernje koncerte održao je Jan Nemeček i Branko Džinović. Muzički program nastavio se i u zgradi nekadašnje sinagoge, Muzeju šabačkih Jevreja, izvedbom Elektroakustičnog kabarea za sopran, klavir i elektroniku u izvođenju Ane Gnjatović, Tijane Đurović i Milivoja Velјića.

Sada već tradicionalni, četvrti po redu, kulturni događaj u Šapcu, 2020. godine za okosnicu je imao
veliki naučni skup „Duša, zver, svest: Stanislav Vinaver i nemačka kultura” koji se kao i prethodnih godina odvijao u Biblioteci šabačkoj.
I on je obuhvatio brojne prateće kulture programa, poput Noći po zvezdama Velikom parku, tokom koje su se predstavile 
tri pesnikinje koje su donele potpuno nove horizonte savremene književnosti – Maša Seničić, Radmila Petrović i Milica Špadijer.
Osim toga, na prostoru novouspostavlјenog Vinaverovog trga, javno i po prvi put, dodelјena je Književne nagrada Stanislav Vinaver, čiji je ovogodišnji laureat bio akademik Matija Bećković.

Autor fotografija: Darko Pavlović