Živeti sa čudovištem

ŽIVETI SA ČUDOVIŠTEM : kultura, politika, kriza i zločin / Radomir Konstantinović ;
Priredili Gojko Tešić i Iva Tešić.
Šabac : Fondacija „Stanislav Vinaver“ ;
Beograd : Dan Graf, 2019 (Niš : Sven).
314 str. ; 22 cm¸
ISBN 978-86-6050-020-7 (FSV).
Tiraž 500.
COBISS.SR-ID 282234124. /
Sabrana dela Radomira Konstantinovića ;
ǂtom ǂ28. Vinaverova biblioteka.

1,200.00 рсд

Opis

Knjiga Živeti sa čudovištem heterogene je strukture. Čine je sledeće celine; „Kocka slobode svakog dana se baca“ (pisanje o kulturi, politici i krizi u SFRJ), „Stvarnost protiv pseudo-pitanja“ (o pitanjima kulture, kulturne politike i svakodnevice u najširem smislu ponovo u istom jugoslovenskom, socijalističkom kontekstu), „Književnost, politika, kriza“ (u istim fenomenima ali u postitoističkoj Jugoslaviji kada se naslućuju obrisi razaranje iste), „Živeti sa čudovištem“ (o politici kojoj je zlo verni saputnik i tvorac ratne apokalipse), „Vraćanje Sarajevu“ celina koja je uokvirena „Prologom“ (dva su teksta u njemu „Mi deca sveta“ i „Njegovo gospodstvo uverenje“ s programskim usmerenjem – svojevrsno auto-kritičko i auto-poetičko objašnjenje sopstvene pozicije u vremenima koje oblikuje politika) i „Triptihom“ kao nekom vrstom epiloga (s tekstovima „Živeti sa čudovištem“, „Životinja moje lјudskosti“ i „Ruka Ede Murtića“). Što se „Triptiha“ tiče ukazujemo na jedan važan detalј: Konstantinović je na omotu besede „Iskušenja duha-anti-duha palanke“ koju je izgovorio u Sarajevu povodom 20-godišnjice Filosofije palanke 21. marta 1989 (doduše znatno je kasnije) rukom zapisao: „Triptih: Živeti sa čudovištem, Životinja moje lјudskosti, Ruka Ede Murtića“.To smo uvažili kao testamentarni zapis smatrajući da je najprirodnije da se ova neobična, a uzbudlјiva knjiga, zatvara upravo „Triptihom“. Zajednička tematska nit svim tekstovima u ovoj knjizi je politika u svim svojim vidovima, formama, oblicima. Pet tekstova u prvom bloku otvarju priču o krizi koja se u jugoslovenskom društvu najavlјuje sa istorijskom 1968. godinom – i kao da svedoči o Konstantinovićevoj pobuni i otporu protiv dešavanja u tadašnjoj Jugoslaviji (oba teksta Politika je odbila da objavi – a to kao da nas, na neki način, vraća u rane pedesete godine kada je ovaj autor svojim programsko-polemičkim tekstom „Naše nužnosti“ izazvao silnu reakciju ondašnje javnosti). Kriza kao klјučna tema je obojila mnoge Konstantinovićeve tekstove. Svi tekstovi iz ove celine imaju svoju jasno programsko usmerenje.