Radomir Konstantinović prelistava časopise – Knjiga druga: 1970 – 1973.

RADOMIR KONSTANTINOVIĆ PRELISTAVA ČASOPISE. Knj. 2, 1970-1973.
Priredili Gojko Tešić i Iva Tešić.
Šabac : Fondacija „Stanislav Vinaver“ ;
Beograd : Dan Graf, 2019 (Niš : Sven).
664 str. ; 22 cm¸
978-86-6050-011-5 (karton sa omotom).
Tiraž 500. COBISS.SR-ID 281173772. /
Sabrana dela Radomira Konstantinovića ;
ǂtom ǂ24. Vinaverova biblioteka.

1,200.00 рсд

Opis

Radomir je časopise shvatao kao privilegovano mesto na kojem jedna kulturna zajednica stiče svest o samoj sebi, svojoj prošlosti i budućnosti, i naravno, o svojoj otvorenosti za nove i raznovrsne kulturne uticaje. Najzad, časopis je prenosnik (medij) pameti lјudske, razumevajućeg i kritičkog intelekta, uma. Ali časopis je to samo i samo onda kada u društvu postoji recepcija koja poseduje slična, ako ne i ista ta obeležja. Saradnja sa Trećim programom Radio Beograda omogućila mu je da njegov angažman ima oblik žive reči (Radomir je sam čitao ili izgovarao svoj tekst) koja grabi aktuelni trenutak.
U stvari, on je svoje prelistavanje časopisa shvatao u isti mah kao uman, kreativan i odgovoran posao i njega je radio u nadi da će time kulturna zajednica u kojoj živi da se uzdigne na viši duhovni nivo. Nažalost, to se nije desilo.
Najveći broj Radomirovih tekstova iz serije prelistavanja časopisa profilisan je tako da se, u njima, nešto iz date produkcije časopisa uzima kao povod za analizu koja svojom suptilnošću, dubinom i domišlјatošću značajno prevazilazi okvire samog povoda.

Milorad Belančić