Nemogući zavičaj

Stevan Bradić: NEMOGUĆI ZAVIČAJ :
režimi čulnosti u pesništvu Miloša Crnjansko
g /. Šabac : Fondacija „Stanislav Vinaver“,
2020 (Niš : Sven).
218 str. 19 cm.;
Vinaverova biblioteka.
ǂKolekcija ǂBiće i jezik.
Tiraž 250.
ISBN 978-86-6050-015-3¸
COBISS.SR-ID 14776073.

500.00 рсд

Kategorija:

Opis

U svojoj novoj studiji autor nastavlјa analizu iskustva čulnosti u modernom pesništvu, usmeravajući svoju pažnju na stvaralaštvo Miloša Crnjanskog. Autor konstatuje kako počinjući sa periferije, ono ne prestaje da govori u njeno ime, obraćajući se po pravilu sa stanovišta onih koji su potisnuti, nevidlјivi, sa pozicije demosa  (koji je za njega uvek već ispreplitan sa etnosom). Nјegovo pesništvo takođe podrazumeva ukidanje natčulne stvarnosti, kao osnova režima čulnosti moderne zajednice. Ovo ukidanje nije predstavlјeno kao posledica proizvolјne odluke nekog pojedinca, već nasilјa u koje ga je ovaj režim odgurnuo, nasilјa Prvog svetskog rata. U ovom procesu postaje očigledno da natčulno više nema neupitni legitimitet, pokazujući se kao ideologija. Poezija Crnjanskog se zato uspostavlјa kao istovremeni proces negacije i afirmacije, negacije postojećeg režima, koji pokušava da se predstavi kao zastupnik onostranosti, i afirmacije alternativnog, ovozemalјskog ustrojstva, koje svoje puno uobličenje zadobija u kompleksu čulnosti poznatog pod nazivom sumatraizam. Pesništvo se zato pokazuje kao klјučna delatnost u oblikovanju lјudskog materijalnog postojanja, budući da otkriva i stvara nove forme života, a da ga život potom prati.