Komešaji i ukrštaji

KOMEŠAJI I UKRŠTAJI :
književne ideje i pogledi Stanislava Vinavera / Želјka Pržulј.
Šabac : Fondacija „Stanislav Vinaver“,
2019 (Niš : Sven).
174 str. ; 20 cm;
ISBN 978-86-6050-008-5 (broš.)
Tiraž 300. COBISS.SR-ID 280314124.
Vinaverova biblioteka.
ǂKolekcija ǂVinaveriana.

500.00 рсд

Kategorija:

Opis

Izrazito obimna i kompoziciono veoma razuđena, Vinaverova knjiga Zanosi i prkosi Laze Kostića prevazilazi formu monografskog djela o Lazi Kostiću, kako je najčešće određivana, i zalazi u mnoge druge oblasti, mitologiju, probleme srpske kulture i državnosti, istorijat razvoja srpskog književnog jezika, probleme govorne melodije, pregled najvažnijih estetičkih teorija itd. Želјka Pržulј je sagledala tu unutrašnju raznovrsnost, pa i nerijetke kontradiktornosti, usmjerivši se na sagledavanje osnovnih Vinaverovih književnih pogleda, kad je u pitanju tradicionalno naslјeđe, kao i osnovnih književnih ideja, koje zapravo predstavlјaju njegovu viziju razvoja srpske književnosti. Srodnost stvaralačkih pojava Laze Kostića i Stanislava Vinavera sagledana je kao važan unutrašnji činilac konstituisanja srpskog književnog modernizma u vremenu od gotovo pola vijeka. Centralnu i jedinstvenu istraživačku cjelinu čine ona poglavlјa ove studije koja se odnose na proučavanje Vinaverovog shvatanja govorne melodije i književne tradicije, u čijim okvirima je sagledan i njegov odnos prema idejama Svetozara Markovića, ali i Bogdana Popovića i Jovana Skerlića, zatim jeziku uopšte, Vukovoj reformi i redakcijama srpskog jezikaprevođenjupolemici itd.
Treba napomenuti da ova problematika nije mogla biti savladana samo na materijalu koji pruža knjiga Zanosi i prkosi Laze Kostića i da se morao upoznati bezmalo cjelokupan Vinaverov kritičko-esejistički opus.

Osnovni cilј ove studije bio je da se sistematizuju književne ideje i pogledi Stanislava Vinavera izloženi prvenstveno u studiji Zanosi i prkosi Laze Kostića, ali i u još nekim od najvažnijih njegovih kritičko-esejističkih i manifestnih tekstova. Pobočni cilјevi rada bili su osvjetlјenje Vinaverovog razumijevanja srpske književne tradicije, te njegove uloge u kontekstu srpske međuratne književne avangarde. Svi ti cilјevi su u osnovi postignuti, a sistematizovanje Vinaverovih književnih ideja i pogleda ostvareno na teškom materijalu jedne po mnogo čemu neobične knjige, može se smatrati pionirskim poslom u srpskoj nauci o književnosti. Istraživanje je provedeno po svim akademskim uzusima i metodološki doslјedno, uz korišćenje obimne i relevantne literature, a rad je kompoziciono pregledan i jezičko-stilski korektan.

(Prof. dr Ranko Popović)