Ikarov let

IKAROV LET : radio-drame, poezija, proza / Radomir Konstantinović ;
Priredili Gojko Tešić i Iva Tešić.
Šabac : Fondacija „Stanislav Vinaver“ ;
Beograd : Dan Graf, 2019 (Niš : Sven).
489 str. ; 22 cm¸
ISBN 978-86-6050-014-6 (FSV).
Tiraž 500. COBISS.SR-ID 282974220. /
Sabrana dela Radomira Konstantinovića ;
ǂtom ǂ26. Vinaverova biblioteka

1,200.00 рсд

Opis

Duboko sabran, i što dalјe to dublјe, zaboravlјajući povremeno okolinu i mesto gde se nalazi, ali ne i da pripalјuje cigaretu na cigaretu, izgovarao je u mikrofon scenu za scenom, sve sigurnije, i živlјe, i sve žešće kako je već drama rasla, u vremenskim intervalima od oko 20 minuta, katkad čak i ponavlјajući već izdiktiranu scenu, zbog neke izmene ili nijanse, ukoliko već snimlјenim nije bio zadovolјan. Pred nama se postepeno, tokom nekoliko popodneva i večeri, na namotajima traka, uobličila zamišlјena drama. Po završenom poslu, čitav snimlјeni „materijal“ bismo pažlјivo preslušali, uzbuđeni možda i više nego kad smo ga snimali. Sve nam se činilo logično, sve povezano, sve se slagalo, sve otprve okončano. Pred sobom smo imali jedno radiofonsko delo koje je Rade nazvao – jednostavno – „Saobraćajna nesreća“. Bilo je preostalo još samo to da se ova snimlјena drama „skine“ sa trake i da Rade overi daktilografski tekst, pre no što bude ponovo snimlјena, tj. konačno uobličena, u studiju, i sa odgovarajućom glumačkom podelom i potrebnim efektima. Međutim, izvan same drame, ono što je meni posebno izgledalo dragoceno, bio je upravo taj originalan snimak Radetovog glasa koji čitavu radio-dramu govori „iz glave“. Bio je to jedan neponovlјiv, svojevrstan i jedinstven radiofonski dokument, koji je trebalo na neki način, neki poseban način, iskoristiti. Činilo mi se, naime, da bi emitovanje ovog („presnog“) snimka drame – kada Radetov glas ne samo što izgovara čitav sadržaj drame već i „igra“ sve njene ličnosti – možda bilo vrednije pažnje, ili bar zanimlјivije za slušaoce, u svakom slučaju senzacionalnije, nego sama ta doterana, umivena i u usklađenoj formi izvedena radio-drama, koja mi se, odjednom, činila skoro bez privlačnosti.

Vasilije Popović: „Saobraćajna nesreća“

Konstantinovićeve radio-drame uklapaju se u njegovo viđenje sveta i literature, u njegov izbor po srodnosti sa Semjuelom Beketom, značajnim piscem nove modernosti.Svojim radio-dramama napisanim i realizovanim u periodu od 1958. do 1966. godine Radomir Konstantinović pruža doprinos razumevanju svoje poetike, ali istovremeno i važan, nezaobilazan doprinos ukupnoj jugoslovenskoj radio-drami. Njegove radio-drame izvođene u zemlјi i inostranstvu nalazile su svoje zasluženo mesto u mnogim antologijama radio-drame, nagrađivane na festivalima radio-drame u najznačajnijem periodu ovog dramskog žanra koji krajem šezdesetih godina prošlog veka ustupa svoje mesto jednom novom žanru – televizijskoj drami. A to je već druga priča u kojoj Radomir Konstantinović nije ni hteo ni želeo da učestvuje. Po svojoj dramaturgiji, mogućnostima izražavanja i bliskosti njegovoj prozi, radio-drama pripada svetu reči. Onome svetu kojem je pripadao i Radomir Konstantinović svojim celokupnim delom.

Filip David: „Radomir Konstantinović u svetu radio drame“