Filosofija palanke

FILOSOFIJA PALANKE / Radomir Konstantinović. & O FILOSOFIJI PALANKE 1969-1989
Priredili Gojko Tešić i Iva Tešić.
Šabac : Fondacija „Stanislav Vinaver“ ;
Beograd : Dan Graf, 2019 (Niš : Sven).
733 str.,
ISBN 978-86-6050-013-9 (FSV).
Tiraž 500.
COBISS.SR-ID 283028748
Sabrana dela Radomira Konstantinovića ;
ǂtom ǂ8. Vinaverova biblioteka.

1,200.00 рсд

Opis

Velikog stvaralaštva nema bez velikog rizika i žrtvovanja – to je jedna od poruka Konstantinovićevog dela. Filosofija palanke dolazi u našu istrzanu, uznemirenu svakidašnjicu kao rezolutni, sabrani glas jedne hrabrosti u spoznaji, mišlјenju i u izrazu.
Konstantinovićeva fenomenologija duha palanke, taj živopisni radiogram jednog otuđenog retromentaliteta, za nas je isto tako značajna i kao, makar i delimična, kritička vizija naše kulture, kao jedna bogata i kompleksna, slojevita duhovna, književna struktura sa mnogim plodotvorno provokativnim, lucidnim filozofskim, psihološkim, književnoteoretskim i književnoistorijskim analizama, implikacijama i epifenomenima.
Filozofsko, kritičko delo – a takva je Filosofija palanke – sastoji se bitno od rasvetlјavanja. Sa strasnom, gotovo ekstatičnom rigoroznošću koja pruža duboke i radikalne mogućnosti opserviranja, Konstantinović se i ovde, kao i u nekim svojim romanima, pokazao kao smeli istraživač koji ide van granica obične svesti, razobličavajući životnu praksu koja postaje samo rutinska pragma, razobličavajući dogme, konvencije, tradicionalističke mitološke fetiše i sheme, sitne interese sitnih lјudi, sve ono, dakle, što je normativno i unapred normirano i što čoveku oduzima pravo i sposobnost za slobodu.

Miloš  I. Bandić: „Palanka i oblast duhovnog života“

Konstantinović je već u Ahasveru, a još više u Pentagramu, došao do jednog načina mišlјenja koji je apsolutno filosofičan u najsavremenijem smislu te reči, ili apsolutno savremen u filosofskom smislu. Sam izbor teme u ovom slučaju je od značaja: pisac se bavi svim pojavnim oblicima duha malograđanstva, ćiftinstva, neslobodne ličnosti i „sigurnosti i reda“ u svetu. I odmah da kažemo: ništa se tom duhu palanke ne suprotstavlјa očiglednije od stila i argumentacije kojima je pisana ova rasprava! Konstantinović je moderno literaran, a argumenti kojima vodi rat protiv palanke i njenog duha oslobođeni su svakog očekivanog obzira, svake stege i rutine. Partije koje objašnjavaju čudovišnosti i mahnitosti palanke u nama ili bežanje od nas samih (zamena života za trajanje) dolaze u red tekstova koji otrežnjuju kao najdragocenija moralistička nauka.

Mirko Miloradović:  „Protiv palanke u nama“

Čitajući Filosofiju palanke u ovoj toliko zagonetnoj i neizvesnoj 1989. godini ja sam stalno osećao da čitam jedinu od naših najsavremenijih današnjih knjiga.

Georgi Stardelov: „Vreme velikih ispovesti“