Фондација за промовисање демократских вредности и промовисање и унапредјење културе, уметности и образовања “ СТАНИСЛАВ ВИНАВЕР“, скрацени назив Фондација Станислав Винавер, са седиштем у Шапцу, Карађорђева 22

ПИБ: 111069316
МБ: 17916831
Т.Р. Комерцијална банка 205-0000000268077-84