Фондација за промовисање демократских вредности и промовисање и унапређење културе, уметности и образовања “СТАНИСЛАВ ВИНАВЕР”, скраћени назив Фондација “Станислав Винавер”, са седиштем у Шапцу, Карађорђева 22.

ПИБ: 111069316
МБ: 17916831
Т.Р. Комерцијална банка 205-0000000268077-84