Винаверово огледало 1 и 2

Колекција “Винаверови дани европске културе у Шапцу”

У овој колекцији биће објављивани научни зборници са тематских научних скупова у Шапцу. Основна је тема, наравно, Станислав Винавер и европске културе којима се на различите начине бавио (као критичар, тумач, путописац, новинар, потом и као преводилац). Назив научног зборника је нетипичан, симболички знаковит – Винаверово огледало с јасним подсећањем на „Београдско огледало“

Дела Радомира Константиновића

Радомир Константиновић је један од најзначајнијих српских писаца европског формата – знатан део његовог опуса је апсолутна непознаница, не само широј јавности – већ и најужем кругу тзв. стручњака за књижевну теорију, историју модерне српске књижевности и филозофију. Романсијер, песник, есејист и критичар, писац радио-драма, филозоф…

Приређивачи Гојко Тешић и Ива Тешић

Дела Радомира констатиновића

Винаверова Минђуша

Колекција “Винаверово огледало”

У овој колекцији објављиваће се научни радови који су посвећени свеукупном стваралачком опусу Станислава Винавера. Прецизније: интерпретације појединих стваралачких сегмената, синтезе…

Колекција “Авангардологија”

Авангарда је постала нека врста модерне парадигме која се у данашњем добу оживљава на посебан начин – реч је и светском масовном пројекту враћања на авангардистичке пројекте у скоро свим уметничким стваралачким дисциплинама. Ово ће бити колекција која ће оживљавати најузбудљивије странице авангардних дешавања у протеклом 20. веку (и на теоријском и на књижевно-уметничко-историјском плану).

Авангардисткиње

У кругу дневника о Чарнојевићу и Немогући завичај

Колекција “Биће и језик”

Реч је колекцији књига есејистичко-критичког типа посвећених српској књижевности, или књижевностима с тзв. југословенског простора. Посебан сегмент би чиниле књиге иностраних слависта које су посвећене нашој литератури.

Колекција “Винавериана”

Дело Станислава Винавера, с разлогом, све више привлачи нове тумаче. Ово ће бити простор за њихове студије, расправе – дакле за нова модерна тумачења која ће у простор винаверологије уносити сасвим нове интерпретативни дух.

Комешаји и укрштаји